ÇAGDAŞ MESELELERE FETVALAR 7CİLT KARDAVİ

2010-03-16 19:34:00
ÇAGDAŞ MESELELERE FETVALAR 7CİLT KARDAVİ | görsel 1

FİYATI:110TL    YERİNE: 60TL TEL:03123313467   MAİL: benlikitabevi@hotmail.com www.benlikitap.com Devamı

HAYATÜS SAHABE 4 CİLT KANDAHLEVİ

2010-03-16 13:38:00
HAYATÜS SAHABE 4 CİLT KANDAHLEVİ | görsel 1

FİYATI :100TL   YERİNE:50TL ŞAMUA TEL:03123313467  MAİL: benlikitabevi@hotmail.com www.benlikitap.com Devamı

ŞAMİL İSLAM ANSİKLOPEDİSİ 6 CİLT

2010-03-15 14:52:00
ŞAMİL İSLAM ANSİKLOPEDİSİ 6 CİLT | görsel 1

FİYATI:220TL    YERİNE:125TL TEL:03123313467     MAİL: benlikitabevi@hotmail.com www.benlikitap.com Devamı

El- Esas Fit'tefsir said havva (16 Cilt)

2010-03-15 14:47:00
El- Esas Fit'tefsir said havva (16 Cilt) | görsel 1

FİYATI:350TL      YERİNE:150TL TEL:03123313467  MAİL: benlikitabevi@hotmail.com www.benlikitap.com Devamı

Kurtubi Tefsiri- El Camiul Ahkamul Kur'an (20 Kitap Takım)

2010-03-15 14:42:00
Kurtubi Tefsiri- El Camiul Ahkamul Kur'an (20 Kitap Takım) | görsel 1

FİYATI:540TL   YERİNE:260TL TEL:03123313467     MAİL: benlikitabevi@hotmail.com www.benlikitap.com Devamı

Kur'an- ı Kerim Tefsiri Zadü'l Mesir ibni cevzi tefsiri

2010-03-11 16:06:00
Kur'an- ı Kerim Tefsiri Zadü'l Mesir ibni cevzi tefsiri | görsel 1

FİYATI:180TL      YERİNE:110TL TEL:03123313467    MAİL:benlikitabevi@hotmail.com www.benlikitap.com Devamı

EYVAH ÇOCUGUMU ŞEYTAN MI EGİTİYOR?

2010-03-08 20:17:00
EYVAH ÇOCUGUMU ŞEYTAN MI EGİTİYOR? | görsel 1

LİSTE FİYATI:10 TL      YERİNE:6TL TEL:03123313467   MAİL:benlikitabevi@hotmail.com www.benlikitap.com Devamı

SÜNENİ DARİMİ 6 CİLT

2010-03-07 17:06:00
SÜNENİ DARİMİ 6 CİLT | görsel 1

LİSTE FİYATI:160TL     YERİNE:90TL TEL:03123313467 MAİL: benlikitabevi@hotmail.com www.benlikitap.com Devamı

ELMALILI HAMDİ YAZIR TEFSİRİ 10 CİLT

2010-03-07 17:01:00
ELMALILI HAMDİ YAZIR TEFSİRİ 10 CİLT | görsel 1

LİSTE FİYATI:270TL     YERİNE:125TL TEL:03123313467   MAİL:benlikitabevi@hotmail.com www.benlikitap.com Devamı

TEFSİRUL MUNİR prof.dr.vehbe zuhayli 15 cilt

2010-03-07 16:56:00
TEFSİRUL MUNİR prof.dr.vehbe zuhayli 15 cilt | görsel 1

ETİKET FİYATI:375TL    YERİNE:235TL TEL:03123313467  MAİL:benlikitabevi@hotmail.com www.benlikitap.com Devamı

TEFSİRUS SADİ 5 CİLT

2010-03-06 21:24:00
TEFSİRUS SADİ 5 CİLT | görsel 1

FİYATI:145TL   YERİNE:85TL     TEL:03123313467     MAİL:benlikitabevi@hotmail.com www.benlikitap.com Devamı

BUHARİ TAM METİN 6 CİLT

2010-03-06 21:14:00
BUHARİ TAM METİN 6 CİLT | görsel 1

FİYATI:180TL    YERİNE:80TL TEL:03123313467  MAİL:benlikitabevi@hotmail.com www.benlikitap.com Devamı

İBNİ TEYMİYYE KÜLLİYATI 9 CİLT

2010-03-06 18:38:00
İBNİ TEYMİYYE KÜLLİYATI 9 CİLT | görsel 1

FİYATI:190TL   YERİNE:95TL www.benlikitap.com İBN TEYMİYYE VE KÜLLİYATI (661/728) Takıyyuddin Ebu'l-Abbas b. Abdilhalim b. Teymiyye (661/1263) yılında Harran'da ilim ehli bir ailede doğmuş ehl-i sünnet mezheblerinden birisi olan Hanbeli mezhebi âlimlerinden ileri gelen İslâm bilginlerinden birisidir. Talebesi ibn Abdul-hadi onun hakkında şöyle der: "Rabbani bir imam, ümmetin müftüsü, ilim denizi, hafızların seyyidi, asrının eşsiz bir âlimi. Şeyhu'l İslâm, Kur'an'ın tercümanı, zahidlerin önderi, abidler içinde sessiz, bid'atçıların düşmanı ve müctehid bir alimdir.   İbn Teymiyye Dımaşk şehrinde bir çok büyük âlimden ders okumuş talebesi İbn Abdulhadi onun ders aldığı hocalarının iki yüzden fazla olduğunu söylemiştir (M. Halil Herras, İbn Teymiyye es-Selefi, s. 26). İbn Teymiyye önce Kur'an'ı ezberlemiş, o dönem bilinen bütün ilimleri okumuş arap dili ile ilgili çalışmalara çok önem vererek lugat ve gramer ilminde otorite sahibi bir âlim olmuştur. İbn Teymiyye Kur'an'ın tefsiri ile de ciddi bir şekilde ilgilenmiş ve bu konuda çok çaba sarfetmiştir. Nitekim bunu onun eserlerinde müşahede etmek mümkündür. Hafız Zehebî "İbn Teymiyye uzun yıllar cuma günleri ezberden Kur'an'ı tefsir etti, zekası parılparıldı. Tefsir ilmindeki bilgisi son noktadaydı" demiştir. Hafız el-Berzalî (738/1337-1338) onun tefsirindeki yerini "tefsir hakkında konuşmaya başlayınca insanlar onun bu konudaki bilgisinin çokluğu, üslubunun güzelliği, bir konudaki görüşleri değerlendirişinin isbatı, zayıf ve batıl görüşleri tesbit edişindeki kabiliyeti ve her ilimdeki mahareti karşısında şaşkınlığa kapılırdı. İbn Teymiyye'den... Devamı

büyük hadis külliyatı RUDANİ

2010-03-06 18:31:00
büyük hadis külliyatı RUDANİ | görsel 1

FİYATI:165TL        YERİNE:95TL TEL:03123313467 MAİL:benlikitabevi@hotmail.com. www.benlikitap.com Devamı

FETHUL BARİ sahihi buhari şerhi 15 cilt

2010-03-06 18:27:00
FETHUL BARİ sahihi buhari şerhi 15 cilt | görsel 1

FİYATI:450 TL YERİNE:219TL TEL:03123313467 MAİL:benlikitabevi@hotmail.com www.benlikitap.com Devamı

MUHTASAR İBNİ KESİR TEFSİRİ 6 CİLT

2010-03-03 19:59:00
MUHTASAR İBNİ KESİR TEFSİRİ 6 CİLT | görsel 1

Muhtasar İbn Kesîr Tefsiri Tercümesi" adıyla okuyucuya sunduğumuz bu kitap, daha önce Beyrut'ta arapça olarak, kısa zamanda, dördüncü kez basılmak bahtiyarlığına ermişti. Biz, Türkçe tercümemizi (1988 yılında yapılan) bu dördüncü, güvenilir baskıdan yaptık ve eserin arapça aslındaki Kur'ân-ı Kerîm klişelerini (arapça Kur'ân âyetlerini) aynen fotokopi ederek tercümemize koyduk. İlim ve irfânı, yazılı ve sözlü olarak nesilden nesile, asırdan asıra, kitaplarında ve sadırlarında taşıyıp bizlere ulaştırmış, özellikle Kur'ân'a ve onun tefsîrine büyük hizmetlerde bulunmuş bütün İslam alimlerinden Allah razı olsun. Eserin mütercimi eser hakkında şunları söylüyor? "Muhtasar İbn Kesîr Tefsîri" adlı kitabı, türkçeye tercüme etmemezin sebebi Türkçede mevcut Kur'an'ı Kerîm mealleri ve tefsirleri üzerine, kendileriyle sohbet ettiğimiz kişiler, çoğunlukla bu meallerin pek çok yerini anlayamadıklarını, tefsirleri ise çok uzun ve okunup bitirilmesinin güç olduğunu, üstelik 10-15 ciltlik böyle büyük tefsîr kitaplarını herkesin satın alamadığı gibi, tamamını okuyup anlayacak zaman da bulamadıklarını söylediler. Şöyle kısa zamanda rahatça okunup kolayca anlaşılan, ayetlerin tefsîri, meâlinin iki üç katını geçmeyen, özlü, bilgi bakımından zengin ve güvenilir bir tefsîr olsa, daha çok sayıda insan yararlanır, dediler. Onların bu sözlerini doğru buldum ve bu tercümeyi yaptım. Bu tercümemde Allah'ın dinine ve Müslümanlara hizmeti amaç edindim. Tercümede hata etmemeye gayret ettim. Buna rağmen gözden kaçmış ... Devamı

zadül mead

2010-03-03 19:54:00
zadül mead | görsel 1

ibni kayyım el cevziyye fiyatı:90tl yerine 25tl tel:03123313467  mail:benlikitabevi@hotmail.com www.benlikitap.com Devamı

TEFHİMUL KUR'AN

2009-11-22 14:23:00
TEFHİMUL KUR'AN | görsel 1

TEFHİMUL KUR'AN   7 cilt. 90 tl yerine   Benli kitabevinde 55 tl   tel: (0312) 331 34 67 www.benlikitap.com Devamı

tahavi hadislerle islam fıhkı

2009-11-22 14:17:00

tahavi hadislerle islam fıhkı 7. cilt 190 tl yerine   Benli kitabevi : 95 tl   tel: (0312) 331 34 67 mail:benlikitabevi@hotmail.com www.benlikitap.com     Devamı

FİZİLALİL KURAN TEFSİRİ SEYYİD KUTUP 12 CİLT

2009-11-22 14:05:00
FİZİLALİL KURAN TEFSİRİ SEYYİD KUTUP 12 CİLT | görsel 1

Fİ ZILALİ'L KUR'AN   12 cilt. 280 tl yerine   Benli kitabevi : 115 tl   tel: (0312) 331 34 67   www.benlikitap.com Devamı

benli kitabevi

2009-12-05 00:00:00

tüm kitaplar %40'a varan indirimler www.benlikitap.com Devamı